• İnsanların inanç, kültür, mezhep, ırk, renk, cinsel tercih gibi nedenlerle dışlanmasını, ayrıştırılmasını kabul etmiyoruz.
  • Doğada yer alan her canlının yaşama hakkını savunuyor ve ekolojik dengenin korunması için gerekli önlemleri alıyoruz.
  • Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için sürdürülebilirlik projelerine destek veriyoruz.
  • Çalışanlarımızın uygun koşullarda çalışmasını sağlayarak sağlık, sosyal ve ekonomik haklarını güvence altında tutuyoruz.
  • İçinde bulunduğumuz toplumun gelişmesini, ilerlemesini sağlayan her türlü sanatsal ve kültürel faaliyeti destekliyoruz.