Kuruluşumuz;

 • Yönetim sistemimizin ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 18295-2 ve ISO 22301 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümanların oluşturulması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak ve müşteri memnuniyetini benimseyerek, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
 • İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
 • Önceden tedbir alarak kalite yönetim sistemi, bilgi güvenliği yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ve iş sağlığı güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamayı,
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için entegre politikayı periyodik olarak gözden geçirmeyi,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Bilgi Güvenliği bazında yürürlükteki kanun, mevzuat ve standartlara uygunluğun sağlanması ve yürütülmesinin şirketimizin sorumluluğu ile takibi altında olduğunu,
 • Ar-Ge yatırımlarında çevresel etkileri de göz önünde bulundurmayı,
 • Çalışanlarımıza; kalite, bilgi güvenliği, çevre ve iş sağlığı ile ilgili eğitimler vererek farkındalık oluşturmayı,
 • Sürekli iyileştirme felsefesini benimseyerek; teknolojik gelişmelerin ışığında gerek eğitimler gerekse hizmet sürecini en üst seviyeye çıkartmayı, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, bu yapının entegre yönetim sistemimiz açısından en başta gelen ilkelerimizden olduğunu,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskler de göz önünde bulundurularak gerekli alt yapı ve çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetmeyi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,
 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri yöneterek, sektöre kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı,
 • Hizmetlerimiz hususunda tehlikeleri kaynağında önleyerek riskleri bertaraf etmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmayı,

Taahhüt etmektedir.

Genele Açık